KLEMENT - DOPRAVNÍ PÁSY

tradice - kvalita - rychlost

Hladké gumotextilní dopravní pásy

Standardní pásy

Konstrukce dopravních pásů

Dopravní pásy jsou nejvíce používány na transportérech s malým bubnovým průměrem a vysokým zatížením.

 • dvou nebo vícevrstvé provedení EP (podélně polyester, příčně polyamid)
 • speciální pryžová mezivrstva
 • vrchní vrstva typu Y / AA - vysoce odolná vůči oděru

Využití:

 • podávací dopravníky
 • pozemní pásové dopravníky
 • vynášecí dopravníky
 • silové dopravníky
 • vážící dopravníky

Konstrukce vícevrstvých dopravních pásů

 • vícevrstvé provedení EP (podélně polyester, příčně polyamid)
 • speciální pryžová vrstva s vysokou přilnavostí
 • vrchní vrstva typu Y - vysoce odolná vůči oděru

Kontaktujte nás pro více informací

Tepelně odolné pásy

Konstrukce tepelně odolných dopravních pásů

 • dvou nebo vícevrstvé provedení EP (podélně polyester, příčně polyamid)
 • přilnavá vrstva mezi nosnými vložkami
 • speciální tepelně odolná vrchní vrstva

Jsou dostupné 3 druhy tepelně odolných dopravních pásů

Typ Popis
T1 Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 100º C, krátkodobě až do 120º C, pro vnější teploty od –25º C do 60º C.
T2 Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 125º C, krátkodobě až do 150º C, pro vnější teploty od –25º C do 60º C.
T3 Přípustné pro teploty dopravovaného materiálu do 150º C, krátkodobě až do 180º C, pro vnější teploty od –25º C do 60º C.

Využití

Nejčastější použití tepelně odolných pásů je tam, kde se předpokládá doprava horkého materiálu:

 • slévárny, cementárny, vápenky
 • dopravníky do vysokých pecí
 • sušárny
 • dopravníky na popel a uhelný prach
 • chladící linky

Elevátorové pásy

Konstrukce korečkových elevátorů

 • provedení EP
 • speciální pryžová vrstva
 • další typy pryžové vrstvy na vyžádání

Nejčastější použití korečkových elevátorů

 • pískovny, štěrkovny a kamenoprůmysl
 • cementárny, betonárny, vápenky
 • teplárny a spalovny
 • obalovny
 • recyklační, kompostní průmysl, podniky pro zpracování nerostů
 • dřevařský průmysl, dřevozpracující závody a pily
 • zemědělství
 • skladování, sila
 • loděnice, nakládání a vykládání lodí
 • výroba cukru, soli, brambor a škrobu
 • slévárny
 • čističky ...

Kontaktujte nás pro více informací

Olejivzdorné pásy

Konstrukce olejivzdorných dopravních pásů

 • dvou nebo vícevrstvé provedení EP (podélně polyester, příčně polyamid)
 • speciální druhy olejivzdorných pryžových krycích vrstev

Jsou dostupné 3 druhy olejivzdorných dopravních pásů

Typ Popis
MOR olejivzdorný
MG středně olejivzdorný
GMG kompletně olejivzdorný i v nosné kostře

Využití

Nejčastější použití olejivzdorných pásů je tam, kde se předpokládá styk s ropnými produkty, oleji nebo jinými mazivy.

 • dopravníky pro dopravu hnojiv
 • třídičky odpadu
 • dopravníky na dřevěné třísky a piliny
 • dopravníky na odpad a kompost
 • dopravníky pro kovové zbytky
 • dopravníky na výkaly, splašky a bahno
 • dopravníky na obilí a další vlákniny

Kontaktujte nás pro více informací

Protiprůrazové pásy

Konstrukce protiprůrazových dopravních pásů

 • tří nebo vícevrstvé provedení EP (podélně polyester, příčně polyamid)
 • nárazy pohlcující střední pryžová vrstva
 • nárazu a řezu odolná vložka, která je integrována pod krycí vrstvou
 • vrchní vrstva typu Y - vysoce odolná proti oděru

Dostupné druhy protiprůrazových dopravních pásů

Podle funkčnosti dopravního pásu a vestavěné nárazu odolné vrstvy jsou dostupné následující druhy dopravních pásů:

Typ Popis
RC pružný kříž zpevněný ocelovými lanky
RCH velmi úzká a pružná výztuž s ocelovými lanky pro těžké podmínky
SC stabilní kříž zpevněný ocelovými lanky (pouze pro vodorovnou přepravu - netvoří koryto)
BR pružný kříž zpevněný textilními vlákny

Využití

 • velmi zatížené dopravníky - pásy pod primárními drtiči
 • podávací dopravníky
 • vykládací dopravníky pod násypkami
 • podávací a vykládací dopravníky pro drtiče
 • podávací a vykládací dopravníky
 • magnetické separátory

Kontaktujte nás pro více informací

Nehořlavé pásy

Konstrukce dopravních pásů S a K

 • dvou nebo vícevrstvé provedení EP
 • speciální pryžová mezivrstva s dobrou přilnavostí
 • vrchní vrstva typu S dle normy DIN 22102, ohnivzdorná s / bez pryžové vrchní vrstvy dle DIN 20284 a antistatické dle DIN 20340
 • vrchní vrstva typu K dle normy DIN 22102, ohnivzdorná s pryžovou vrchní vrstvou dle DIN EN 20284 a antistatická dle DIN EN 20340
 • možnost konstrukce s vrchní vrstvou v kvalitě K-MOR - odolné vůči ropným produktům

Rozdělení nehořlavých pásů z hlediska aplikace

Typ Popis
S pro velmi vysoké riziko vznícení
K pro vysoké riziko vznícení

Využití

 • přeprava uhlí
 • uzavřené dopravní pásy
 • hořlavé materiály
 • potenciálně výbušné prostředí
 • blízkost otevřeného ohně

Kontaktujte nás pro více informací